-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 480026

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เพชรเกษม ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032732299

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

-- advertisement --