-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน

รหัสโรงเรียน : 480345

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 0871616764

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน

-- advertisement --