โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)

รหัสโรงเรียน : 480295

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่3 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง – ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 032-265022

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)