-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 480201

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น – วังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032-381191

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

-- advertisement --