-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 480163

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่9 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี – เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032228031

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

-- advertisement --