-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดขนอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดขนอน

รหัสโรงเรียน : 480139

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032355163

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดขนอน

-- advertisement --