-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนเซ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนเซ่ง

รหัสโรงเรียน : 480198

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 85 – บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032381239

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนเซ่ง

-- advertisement --