-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 480196

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 – ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032295210

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

-- advertisement --