-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 480212

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ดอนคา บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 034982147

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

-- advertisement --