-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 480180

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 179 – บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210

โทรศัพท์ : 032387111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

-- advertisement --