-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 480194

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032-381200

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

-- advertisement --