-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางลาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางลาน

รหัสโรงเรียน : 480124

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 57 – ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032744295

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางลาน

-- advertisement --