-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดยางหัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดยางหัก

รหัสโรงเรียน : 480091

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032-268391

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดยางหัก

-- advertisement --