-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

รหัสโรงเรียน : 480094

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 4 – ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032343564

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

-- advertisement --