-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 480195

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่บ้านลำน้ำ – ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

-- advertisement --