-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสนามชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสนามชัย

รหัสโรงเรียน : 480135

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 – เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032397113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสนามชัย

-- advertisement --