-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองปลาดุก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองปลาดุก

รหัสโรงเรียน : 480107

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032368010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองปลาดุก

-- advertisement --