-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง

รหัสโรงเรียน : 480098

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง

-- advertisement --