-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

รหัสโรงเรียน : 480208

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032-744652

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

-- advertisement --