-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหุบกระทิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหุบกระทิง

รหัสโรงเรียน : 480076

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 67/8 – เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 0-3274-3898

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหุบกระทิง

-- advertisement --