-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 480065

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032331035

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

-- advertisement --