-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเหนือ

รหัสโรงเรียน : 480197

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 117/1 – บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 0829965999

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเหนือ

-- advertisement --