-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดแหลมทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแหลมทอง

รหัสโรงเรียน : 480206

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ถนนหัวโพ – โพหัก หัวโพ บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032381240

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแหลมทอง

-- advertisement --