-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 480111

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032347682

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

-- advertisement --