-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

รหัสโรงเรียน : 480169

เขตการศึกษา : สพป.ราชบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : + – สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

โทรศัพท์ : 032263789

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

-- advertisement --