-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

รหัสโรงเรียน : 450050

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 178 – สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043654718

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

-- advertisement --