-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 450178

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 – ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)

-- advertisement --