-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม

รหัสโรงเรียน : 450191

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 26 ร้อยเอ็ด โพทอง หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 043500176

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม

-- advertisement --