-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดู่

รหัสโรงเรียน : 450189

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 0622849532

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดู่

-- advertisement --