-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 450731

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 45270

โทรศัพท์ : 0818715606

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

-- advertisement --