โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 450734

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 – ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0898439224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)