-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองช้าง

รหัสโรงเรียน : 450207

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 – เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 0952970702

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองช้าง

-- advertisement --