-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 450722

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 110 – ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

-- advertisement --