-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

รหัสโรงเรียน : 450031

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 527 คชพลายุกต์ เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0-4351-3045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

-- advertisement --