-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอีโก่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอีโก่ม

รหัสโรงเรียน : 450791

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 043500010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอีโก่ม

-- advertisement --