-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

รหัสโรงเรียน : 450714

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 – โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0902614009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

-- advertisement --