-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

รหัสโรงเรียน : 450746

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 155 โสกเชือกหัวดง ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043656544

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

-- advertisement --