โลโก้โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 450711

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 39 – เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 085 7413090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)