-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค

รหัสโรงเรียน : 450742

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 91 – ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0817499854

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค

-- advertisement --