-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 450259

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์

-- advertisement --