-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม

รหัสโรงเรียน : 450273

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 0 นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 043590353

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม

-- advertisement --