โลโก้โรงเรียนบ้านกุดเขียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดเขียว

รหัสโรงเรียน : 450595

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

โทรศัพท์ : 0813694612

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดเขียว