-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

รหัสโรงเรียน : 450599

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

โทรศัพท์ : 089-5734184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

-- advertisement --