-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านข่อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านข่อย

รหัสโรงเรียน : 450621

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านเมืองแก้ว – หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220

โทรศัพท์ : 0935601717

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านข่อย

-- advertisement --