-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว

รหัสโรงเรียน : 450253

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 043-591264

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว

-- advertisement --