-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 450299

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 043669418

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)

-- advertisement --