-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

รหัสโรงเรียน : 450070

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านน้ำอ้อม – น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

โทรศัพท์ : 043611141

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

-- advertisement --