-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสระแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสระแก้ว

รหัสโรงเรียน : 450255

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – พนมไพร-ร้อยเอ็ด สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระแก้ว

-- advertisement --