-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก

รหัสโรงเรียน : 450225

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 – หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190

โทรศัพท์ : 043039266

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก

-- advertisement --