-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสำราญ

รหัสโรงเรียน : 450560

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – รณชัยชาญยุทธ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

โทรศัพท์ : 043500253

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำราญ

-- advertisement --